Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 6, Hồ Chí Minh đến năm 2030

thumb

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 6 đến năm 2030 là tài liệu mô tả vị trí và kế hoạch phát triển đất của quận trong tương lai. Phương án quy hoạch này đã được chính phủ chấp thuận với mục tiêu tạo sự kết nối chặt chẽ giữa các không gian đô thị, tổ chức giao thông, bảo vệ môi trường và thiết kế đô thị. Đồng thời, phát huy sức mạnh của từng phường để đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững cho cả quận.

Quy hoạch chi tiết gồm 14 phường

 • Bản đồ quy hoạch Phường 14
 • Bản đồ quy hoạch Phường 13
 • Bản đồ quy hoạch Phường 09
 • Bản đồ quy hoạch Phường 06
 • Bản đồ quy hoạch Phường 12
 • Bản đồ quy hoạch Phường 05
 • Bản đồ quy hoạch Phường 11
 • Bản đồ quy hoạch Phường 02
 • Bản đồ quy hoạch Phường 01
 • Bản đồ quy hoạch Phường 04
 • Bản đồ quy hoạch Phường 08
 • Bản đồ quy hoạch Phường 03
 • Bản đồ quy hoạch Phường 07
 • Bản đồ quy hoạch Phường 10

Chú ý: Nội dung của bản quy hoạch được Dandautu tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai trên Internet để bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, để nhận được thông tin chính xác và cụ thể về quy hoạch, bạn nên đến Phòng Tài Nguyên và Môi Trường tại quận/huyện mà bạn có đất để được hướng dẫn chi tiết. Cơ quan chức năng sẽ tra cứu bản đồ quy hoạch và cung cấp thông tin xác định vị trí của bạn có nằm trong khu quy hoạch nào hay không.