Cập nhật lịch âm tháng 12 năm 2024: Tìm ngày tốt – xấu trong tử vi

thumb

Lịch âm tháng 12 năm 2024 có bao nhiêu ngày? Những ngày nào tốt và xấu theo tử vi? Đó là những câu hỏi mà nhiều người quan tâm trong thời gian này. Đừng bỏ lỡ bài viết này vì chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp tất cả một cách chi tiết và sâu sắc.

Lịch âm tháng 12 năm 2024

Theo lịch vạn niên, lịch âm tháng 12 năm 2024 bắt đầu từ ngày 01/11/2024 và kết thúc vào ngày 01/12/2024. Thời điểm này gần cuối năm, vì vậy nếu bạn có những dự định và kế hoạch, hãy không bỏ qua những thông tin quan trọng dưới đây.

Cưới hỏi – Tìm ngày tốt

Ông bà ta thường nói “thành gia mới lập nghiệp”, vì vậy việc chọn ngày cưới hỏi là một trong những quyết định quan trọng của mọi người. Dưới đây là danh sách các ngày tốt trong lịch âm tháng 12 năm 2024:

 • 01/11/2024 (nhằm ngày 01/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Ngọ (11 – 13 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).
 • 04/11/2024 (nhằm ngày 04/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 06/11/2024 (nhằm ngày 06/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).
 • 18/11/2024 (nhằm ngày 18/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).
 • 24/11/2024 (nhằm ngày 24/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).
 • 28/11/2024 (nhằm ngày 28/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 30/11/2024 (nhằm ngày 30/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).

Sinh con – Tìm ngày đẹp

Ngày nay, nhiều ông bố, bà mẹ mong muốn con cái của mình khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong tương lai. Nếu ngày dự sinh của bạn trong tháng 12 năm 2024, hãy không bỏ qua những ngày đẹp để sinh con sau:

 • 02/11/2024 (nhằm ngày 02/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Mão (5 – 7 giờ), Ngọ (11 – 13 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ).
 • 06/11/2024 (nhằm ngày 06/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).
 • 12/11/2024 (nhằm ngày 12/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).
 • 15/11/2024 (nhằm ngày 15/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Mão (5 – 7 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Tuất (19 – 21 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).
 • 24/11/2024 (nhằm ngày 24/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).
 • 27/11/2024 (nhằm ngày 27/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Mão (5 – 7 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Tuất (19 – 21 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).

Khai trương – Tìm ngày tốt

Việc chọn ngày khai trương quan trọng để kinh doanh thuận lợi và tốt lành. Dưới đây là danh sách các ngày đẹp trong lịch âm tháng 12 năm 2024:

 • 04/11/2024 (nhằm ngày 04/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 05/11/2024 (nhằm ngày 05/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Dần (3 – 5 giờ), Mão (5 – 7 giờ), Ngọ (11 – 13 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Dậu (17 – 19 giờ).
 • 10/11/2024 (nhằm ngày 10/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 16/11/2024 (nhằm ngày 16/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 22/11/2024 (nhằm ngày 22/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 24/11/2024 (nhằm ngày 24/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Dần (3 – 5 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).
 • 28/11/2024 (nhằm ngày 28/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).

Xuất hành – Tìm ngày tốt

Nếu bạn có kế hoạch đi làm, chuyển công tác hoặc du lịch xa trong thời gian này, hãy tham khảo các ngày xuất hành tốt dưới đây:

 • 04/11/2024 (nhằm ngày 04/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 05/11/2024 (nhằm ngày 05/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Dần (3 – 5 giờ), Mão (5 – 7 giờ), Ngọ (11 – 13 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Dậu (17 – 19 giờ).
 • 10/11/2024 (nhằm ngày 10/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 16/11/2024 (nhằm ngày 16/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 22/11/2024 (nhằm ngày 22/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 26/11/2024 (nhằm ngày 26/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Mão (5 – 7 giờ), Ngọ (11 – 13 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ).
 • 28/11/2024 (nhằm ngày 28/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Tý (23 – 1 giờ), Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Tỵ (9 – 11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ).
 • 01/12/2024 (nhằm ngày 31/12/2024 dương lịch): Giờ tốt là Sửu (1 – 3 giờ), Thìn (7 – 9 giờ), Ngọ (11 – 13 giờ), Mùi (13 – 15 giờ), Tuất (19 – 21 giờ), Hợi (21 – 23 giờ).

Các ngày đáng chú ý trong tháng

Tháng 12 năm 2024 cũng là thời điểm diễn ra một số ngày lễ đáng chú ý. Dưới đây là những ngày lễ dương lịch không nên bỏ qua:

 • Ngày Thế giới phòng chống AIDS (01/12): Ngày này nhằm nâng cao ý thức về dịch AIDS và tưởng nhớ các nạn nhân đã mất vì căn bệnh này.
 • Ngày thành lập Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam (06/12): Ngày này là kỷ niệm thành lập Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, nơi các Cựu Chiến Binh cùng nhau tham gia các hoạt động ý nghĩa.
 • Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12): Ngày này là kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam, được tổ chức các hoạt động liên quan đến quân đội và quốc phòng.
 • Giáng Sinh (24/12): Ngày lễ này được các tín đồ Thiên Chúa giáo chúc mừng Chúa Giê – su ra đời và trải qua các hoạt động tưởng nhớ sự vĩ đại của Chúa.

Vào dịp lễ Giáng Sinh, cùng với việc quây quần, ăn tiệc sum vầy, bạn có thể tặng nhau các món quà ý nghĩa. Để món quà của bạn trở nên độc đáo và bất ngờ, hãy tham khảo các sản phẩm công nghệ (tai phone bluetooth, điện thoại, iPad,…), đồ gia dụng (tủ lạnh, máy rửa chén, nồi chiên, bếp từ – hồng ngoại,…), ghế massage, máy đo huyết áp,… tại hệ thống siêu thị Điện Máy Chợ Lớn.

Mong rằng thông tin về lịch âm tháng 12 năm 2024 và các ngày tốt – xấu trong tháng sẽ giúp bạn có những kế hoạch thú vị và thuận lợi trong cuối năm 2024.

sieu-thi-dien-may