Xem ngày khai trương – Bước vào tương lai với mở cửa sự thịnh vượng năm 2024

20240217 B0IBgaNT

1. Chọn ngày khai trương tốt nhất cho năm Giáp Thìn 2024

1.1 Những điều cần lưu ý khi chọn ngày khai trương

Chọn ngày khai trương theo tuổi tam hợp

Theo quan niệm phong thủy, chủ cửa hàng nên chọn ngày khai trương mà người “xông đất” cùng tuổi với chủ cửa hàng hoặc cùng thuộc nhóm tam hợp – nhóm chứa 3 con giáp có những điểm chung và liên quan đến nhau trong hệ thống 12 con giáp.

 • Nhóm 1: Dần, Ngọ, Tuất
 • Nhóm 2: Hợi, Mão, Mùi
 • Nhóm 3: Thân, Tý, Thìn
 • Nhóm 4: Tỵ, Dậu, Sửu

Chọn ngày khai trương theo lục hợp

Tiếp theo, chủ cửa hàng cần chú ý chọn ngày theo lục hợp. Lục hợp là 6 cặp con giáp phù hợp với nhau theo tử vi. Khi những con giáp này đi cùng nhau, sẽ mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. 6 cặp con giáp lục hợp bao gồm:

 • Nhóm 1: Tý – Sửu
 • Nhóm 2: Dần – Hợi
 • Nhóm 3: Mão – Tuất
 • Nhóm 4: Thìn – Dậu
 • Nhóm 5: Tỵ – Thân
 • Nhóm 6: Ngọ – Mùi

Những lưu ý khi chọn tuổi mở hàng khai trương Giáp Thìn 2024
Những lưu ý khi chọn tuổi mở hàng khai trương Giáp Thìn 2024

Tránh tứ hành xung khi chọn ngày khai trương

Cuối cùng, hãy tránh tứ hành xung – những con giáp gặp nhau sẽ gây ra những điều không tốt, mất may và khó khăn.

 • Nhóm tứ hành xung:
 • Nhóm 1: Tý – Ngọ, Mão – Dậu
 • Nhóm 2: Thìn – Tuất, Sửu – Mùi
 • Nhóm 3: Dần – Thân, Tỵ – Hợi

Tham khảo: Chọn tuổi mở hàng cho 12 con giáp thu hút tài lộc Giáp Thìn 2024

1.2 Chọn tuổi mở hàng khai trương Giáp Thìn 2024

Dưới đây là danh sách tuổi phù hợp để mở hàng khai trương:

Tuổi Tý

 • Canh Tý 1960: Hợp Ất Sửu 1985
 • Nhâm Tý 1972: Hợp Đinh Sửu 1997
 • Giáp Tý 1984: Hợp Tân Hợi 1971
 • Bính Tý 1996: Hợp Tân Hợi 1971

Tuổi Sửu

 • Tân Sửu 1961: Hợp Tân Sửu 1961
 • Quý Sửu 1973: Hợp Quý Hợi 1983
 • Ất Sửu 1985: Hợp Mậu Dần 1998
 • Đinh Sửu 1997: Hợp Nhâm Dần 1962

Tuổi Dần

 • Nhâm Dần 1962: Hợp Canh Tuất 1970
 • Giáp Dần 1974: Hợp Nhâm Tuất 1982
 • Bính Dần 1986: Hợp Mậu Dần 1998
 • Mậu Dần 1998: Hợp Mậu Dần 1998

Tuổi Mão

 • Quý Mão 1962: Hợp Bính Tuất 2006
 • Ất Mão 1975: Hợp Nhâm Tuất 1982 – Canh Tuất 1970
 • Đinh Mão 1987: Hợp Bính Tuất 2006 – Mậu Dần 1998
 • Kỷ Mão 1999: Hợp Bính Tuất 2006

Chọn tuổi mở hàng khai trương Giáp Thìn 2024
Chọn tuổi mở hàng khai trương Giáp Thìn 2024

Tuổi Thìn

 • Giáp Thìn 1964: Hợp Đinh Hợi 2007 – Tân Mùi 1991
 • Bính Thìn 1976: Hợp Mậu Thân 1968 – Tân Hợi 1971
 • Mậu Thìn 1988: Hợp Quý Hợi 1983 – Ất Mão 1975
 • Canh Thìn 2000: Hợp Mậu Dần 1998

Tuổi Tỵ

 • Ất Tỵ 1965: Hợp Mậu Thân 1968
 • Đinh Tỵ 1977: Hợp Mậu Thân 1968
 • Kỷ Tỵ 1989: Hợp Nhâm Tuất 1982 – Giáp Thân 2004
 • Tân Tỵ 2001: Hợp Tân Tỵ 2001 – Bính Tuất 2006

Tuổi Ngọ

 • Giáp Ngọ 1954: Hợp Giáp Dần 1974
 • Bính Ngọ 1966: Hợp Tân Hợi 1971
 • Mậu Ngọ 1978: Hợp Mậu Dần 1998
 • Canh Ngọ 1990: Hợp Tân Mùi 1991

Tuổi Mùi

 • Ất Mùi 1955: Hợp Ất Mùi 1955
 • Đinh Mùi 1967: Hợp Nhâm Dần 1962
 • Kỷ Mùi 1979: Hợp Tân Mùi 1991
 • Tân Mùi 1991: Hợp Tân Mùi 1991

Tuổi Thân

 • Bính Thân 1956: Hợp Tân Mùi 1991
 • Mậu Thân 1968: Hợp Quý Mão 1963
 • Canh Thân 1980: Hợp Ất Mão 1975
 • Nhâm Thân 1992: Hợp Nhâm Thân 1992

Tuổi Dậu

 • Đinh Dậu 1957: Hợp Mậu Dần 1998
 • Kỷ Dậu 1969: Hợp Tân Sửu 1961
 • Tân Dậu 1981: Hợp Quý Hợi 1983
 • Quý Dậu 1993: Hợp Tân Sửu 1961

Tuổi Tuất

 • Mậu Tuất 1958: Hợp Ất Mão 1975
 • Canh Tuất 1970: Hợp Mậu Dần 1998
 • Nhâm Tuất 1982: Hợp Quý Mão 1963
 • Giáp Tuất 1994: Hợp Kỷ Mão 1999

Tuổi Hợi

 • Kỷ Hợi 1959: Hợp Giáp Dần 1974
 • Tân Hợi 1971: Hợp Tân Mùi 1991
 • Quý Hợi 1983: Hợp Tân Hợi 1971
 • Ất Hợi 1995: Hợp Mậu Dần 1998

Phần mềm bán hàng

Đọc thêm: Tổng hợp văn khấn khai trương, bài cúng khai trương cửa hàng