Quyết định 22/2022/QĐ-UBND Hải Phòng: Giá đất tại tuyến đường thay đổi

thumb

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND Hải Phòng

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa công bố việc điều chỉnh giá đất tại một số vị trí trên tuyến đường trong bảng giá các loại đất từ năm 2020 đến 2024. Điều chỉnh này nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế và phát triển kinh tế của thành phố.

Dưới đây là một số điểm chính trong quyết định này:

Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

Quyết định này cung cấp bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn. Bảng giá được chia thành các khu vực và cung cấp giá đất tại từng vị trí cụ thể.

Huyện An Dương

Huyện An Dương được chia thành ba khu vực, mỗi khu vực có giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Các vị trí cụ thể được liệt kê trong bảng giá.

Xã An Hòa

Xã An Hòa thuộc huyện An Dương có ba khu vực với giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại từng vị trí cụ thể trên đường Quốc lộ 17B và đường trục xã.

Xã Bắc Sơn

Xã Bắc Sơn thuộc huyện An Dương cũng được chia thành ba khu vực với giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại các vị trí trên đường Quốc lộ 5 mới và Quốc lộ 10.

Xã An Hồng

Xã An Hồng cũng không ngoại lệ, được chia thành ba khu vực với giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại các vị trí trên đường Quốc lộ 10 và đường liên xã.

Xã Hồng Thái

Xã Hồng Thái thuộc huyện An Dương cũng được chia thành ba khu vực với giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại các vị trí trên đường 351, đường trục xã và đường liên thôn.

Xã Đặng Cương

Xã Đặng Cương thuộc huyện An Dương cũng không ngoại lệ, được chia thành ba khu vực với giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại các vị trí trên đường 351, đường mương An Kim Hải và đường trục chính khu tái định cư Thành Công.

Xã Lê Lợi

Xã Lê Lợi thuộc huyện An Dương cũng được chia thành hai khu vực với giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại các vị trí trên đường Quốc lộ 10 và quốc lộ 17B.

Xã Quốc Tuấn

Xã Quốc Tuấn thuộc huyện An Dương cũng không ngoại lệ, được chia thành hai khu vực với giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại các vị trí trên đường mương An Kim Hải và đường trục xã.

Xã Nam Sơn

Xã Nam Sơn thuộc huyện An Dương cũng không ngoại lệ, được chia thành hai khu vực với giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại các vị trí trên quốc lộ 5 và đường trục xã.

Xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến thuộc huyện An Dương cũng không ngoại lệ, được chia thành hai khu vực với giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ riêng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại các vị trí trên quốc lộ 5 và quốc lộ 10.

Đây là những thông tin cơ bản về quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Hải Phòng về việc điều chỉnh giá đất tại một số vị trí trên tuyến đường. Quyết định này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường bất động sản của