Hợp đồng thuê nhà thời hạn trên 06 tháng cần công chứng hay không?

thumb

Hợp đồng thuê nhà thời hạn trên 06 tháng có bắt buộc cần thực hiện thủ tục công chứng hay không? Điều này đang là mối quan tâm của nhiều người khi muốn thuê nhà với thời hạn dưới 6 tháng.

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng đã tìm hiểu về quy định của pháp luật về hợp đồng thuê nhà thời hạn trên 06 tháng và xin được tư vấn cho quý độc giả.

Luật pháp và công chứng hợp đồng thuê nhà

Theo Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 (Điều 492), hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản. Nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên, hợp đồng phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật.

Hợp đồng thuê nhà dưới 6 tháng

Tuy nhiên, theo Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (Khoản 2 Điều 122), trong trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp có nhu cầu từ các bên tham gia hợp đồng.

Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn thuê nhà với thời hạn dưới 6 tháng, không cần phải công chứng hợp đồng. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng các điều khoản trong hợp đồng được ghi rõ và đồng ý đầy đủ giữa các bên.

Công chứng hợp đồng thuê nhà

Nếu thời hạn thuê nhà trên 6 tháng, yêu cầu công chứng hợp đồng thuê nhà là bắt buộc theo quy định của Bộ Luật dân sự. Quá trình công chứng hợp đồng sẽ giúp bảo vệ quyền và lợi ích của các bên, đồng thời tạo sự minh bạch và đáng tin cậy trong giao dịch.

Kết luận

Tổng kết, theo Luật Nhà ở năm 2014, hợp đồng thuê nhà dưới 6 tháng không cần công chứng. Tuy nhiên, đối với những trường hợp thuê nhà trên 6 tháng, việc công chứng hợp đồng là bắt buộc. Quý độc giả nên lưu ý và tham khảo quy định pháp luật cụ thể trước khi ký kết hợp đồng thuê nhà.

Liên hệ:

  • Điện thoại: 0914 165 703
  • Email: [email protected]
  • DMS LAW LLC – Giám đốc Luật sư Đỗ Minh Sơn