Sổ đỏ đứng tên 1 người có được không? Thủ tục và quyền lợi

thumb

Bất động sản luôn là tài sản có giá trị, và nhiều người quan tâm đến vấn đề quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong số đó, câu hỏi phổ biến là “Sổ đỏ đứng tên 1 người có được không?” và “Vợ đứng tên sổ đỏ, chồng có quyền gì không?”

Sổ đỏ đứng tên 1 người được không?

Câu trả lời là “Có”. Theo quy định hiện tại, sổ đỏ có thể đứng tên một người hoặc nhiều người. Tất cả những người có tên trên sổ đỏ sẽ có quyền như nhau đối với nhà đất. Nói cách khác, một người có thể đứng tên nhiều sổ đỏ khác nhau mà không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, sự đứng tên nhiều bất động sản sẽ phải tuân thủ quy định của mỗi địa phương, vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Mua đất ở địa phương khác cũng là một lựa chọn nếu số lượng sổ đỏ cho phép.

Quyền lợi của người đứng tên trên sổ đỏ

Theo quy định pháp luật, người đứng tên trên sổ đỏ sẽ có những quyền lợi sau:

 • Quyền sử dụng: Quyền sở hữu tài sản, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khác.
 • Quyền định đoạt: Quyền chuyển nhượng, định đoạt, tiêu hủy hoặc tiêu dùng tài sản.
 • Quyền sở hữu nhà và tài sản liên quan: Được thừa hưởng quyền sở hữu nhà và tài sản liên quan.
 • Quyền lợi từ kết quả đầu tư đất đai: Đảm bảo quyền lợi từ đầu tư đất đai sở hữu trên sổ đỏ.
 • Quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, tặng lại hoặc cho thuê: Quyền chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê và góp vốn quyền sử dụng đất, quyền hạn chế sử dụng đất.
 • Quyền bảo vệ: Nhà nước cam kết bảo vệ quyền lợi của người đứng tên sổ đỏ khi có sự xâm phạm.
 • Đền bù: Trường hợp nhà nước thu hồi đất, người đứng tên sổ đỏ sẽ được đền bù theo quy định.
 • Quyền sử dụng tài sản: Quyền sử dụng tài sản không bị nghiêm cấm bởi pháp luật.
 • Quyền bất khả xâm phạm nhà ở: Được cấp giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà và không bị xâm phạm.
 • Quyền sửa chữa, bảo trì, phá dỡ hoặc xây dựng: Quyền sử dụng các tiện ích công cộng trên khu đất.
 • Quyền khiếu nại và khiếu kiện: Quyền khiếu nại và khiếu kiện khi quyền lợi bị xâm phạm.

Sổ đỏ chỉ đứng tên của vợ hoặc chồng được không?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai 2013, nếu quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng, thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào giấy chứng nhận. Tuy nhiên, nếu vợ chồng thỏa thuận chỉ để một bên đứng tên trên sổ đỏ, thỏa thuận này phải được lập thành văn bản có công chứng.

Vậy sổ đỏ chỉ đứng tên của vợ hoặc chồng được không? Câu trả lời vẫn là “Có”. Sau khi kết hôn, vợ hoặc chồng vẫn có thể đứng tên 1 mình trên sổ đỏ. Có những trường hợp phổ biến mà chỉ có vợ hoặc chồng đứng tên trên sổ đỏ như:

 • Vợ hoặc chồng mua bất động sản bằng tài sản riêng của mình.
 • Vợ hoặc chồng nhận thừa kế riêng là nhà đất.
 • Vợ hoặc chồng được tặng tài sản riêng là nhà đất.
 • Hai bên có thỏa thuận về việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
 • Vợ hoặc chồng có văn bản ủy quyền cho một bên thực hiện thay quyền chuyển nhượng.

Ai là người đứng tên trên sổ đỏ không quan trọng, quan trọng là xác định xem đó có phải là tài sản chung hay không. Nếu là tài sản chung, cả hai vợ chồng đều có quyền như nhau.

Vợ đứng tên trên sổ đỏ, chồng có quyền gì?

Nếu vợ hoặc chồng đứng tên 1 mình trên sổ đỏ, quyền của người còn lại phụ thuộc vào việc sổ đỏ đó là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng.

Trường hợp 1: Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của một bên

Pháp luật cho phép vợ hoặc chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng của mình mà không cần sự đồng ý của người còn lại. Do đó, nếu quyền sử dụng đất là tài sản riêng của vợ hoặc chồng, người đứng tên trên sổ đỏ có toàn quyền định đoạt về việc chuyển nhượng, tặng, thế chấp, không cần sự đồng ý của người còn lại.

Trường hợp 2: Quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng

Vợ chồng có quyền bình đẳng với nhau về quyền sử dụng đất là tài sản chung. Người vợ hoặc chồng đứng tên trên sổ đỏ đồng nghĩa với việc cả hai đều có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt về quyền sử dụng đất đó. Khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, phải có chữ ký của cả hai vợ chồng trừ trường hợp có văn bản ủy quyền từ người vợ cho người chồng thực hiện.

Nếu như tài sản là tài sản chung của vợ chồng và vợ đứng tên trên sổ đỏ, nhưng vợ tự chuyển nhượng mà không có sự đồng ý của chồng, chồng có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu.

Như vậy, quan trọng không phải là ai đứng tên trên sổ đỏ, mà là xác định xem tài sản đó có phải là tài sản chung hay riêng của vợ chồng. Nếu là tài sản chung, cả hai vợ chồng đều có quyền như nhau và cần có sự đồng thuận của cả hai trong các giao dịch liên quan đến tài sản đó.

Sổ đỏ đứng tên 1 người có vay ngân hàng được không?

Câu trả lời là “Có”. Sổ đỏ đứng tên 1 người hoàn toàn có thể được thế chấp để vay ngân hàng, tuỳ thuộc vào quy định của Luật Đất đai. Để được vay tiền thế chấp sổ đỏ, người vay cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
 • Đang trong thời hạn sử dụng đất.
 • Đất không xảy ra tranh chấp, khiếu nại.

Ngoài ra, người vay cần thỏa mãn các yêu cầu của ngân hàng về điều kiện vay tiền thế chấp. Mỗi ngân hàng có yêu cầu riêng, như là công dân Việt Nam, có nguồn thu nhập ổn định, không có nợ xấu và có tài sản thế chấp.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện vay tiền thế chấp sổ đỏ, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng. Sổ đỏ không chỉ là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, mà còn có thể được thế chấp và vay vốn.