Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

thumb

Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, đã có bản đồ quy hoạch sử dụng đất cho đến năm 2030. Bản đồ này mô tả vị trí và khu vực được quy hoạch để phát triển trong thời gian tới. Phương án quy hoạch đã được chính phủ thông qua, với mục tiêu phát triển mạnh các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông và mở rộng các khu vực kinh tế trọng điểm của huyện.

Theo bản đồ quy hoạch, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Cẩm Mỹ là 46.257,71 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp chiếm 70,31% (32.521,49 ha), diện tích đất phi nông nghiệp chiếm 29,69% (13.736,22 ha), và không có khu vực đất chưa sử dụng.

Bản đồ quy hoạch Cẩm Mỹ được thể hiện với tỷ lệ 1:25000, cho thấy hướng phát triển tổng thể các dự án quy hoạch đến năm 2030. Bản đồ cung cấp thông tin chi tiết như: tên xã, ranh giới hành chính, địa hình từng khu vực, loại đất, tình hình quy hoạch hiện tại.

Thông qua bản đồ này, người xem có thể xác định kế hoạch sử dụng đất và các chính sách mở rộng đô thị của huyện Cẩm Mỹ trong thời gian tới.

Quy hoạch chi tiết gồm 13 xã, phường:

 • Bản đồ quy hoạch Xã Sông Nhạn
 • Bản đồ quy hoạch Xã Xuân Quế
 • Bản đồ quy hoạch Xã Nhân Nghĩa
 • Bản đồ quy hoạch Xã Xuân Đường
 • Bản đồ quy hoạch Thị trấn Long Giao
 • Bản đồ quy hoạch Xã Xuân Mỹ
 • Bản đồ quy hoạch Xã Thừa Đức
 • Bản đồ quy hoạch Xã Bảo Bình
 • Bản đồ quy hoạch Xã Xuân Bảo
 • Bản đồ quy hoạch Xã Xuân Tây
 • Bản đồ quy hoạch Xã Xuân Đông
 • Bản đồ quy hoạch Xã Sông Ray
 • Bản đồ quy hoạch Xã Lâm San

Chú ý: Nội dung của bản quy hoạch được Dandautu tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai trên Internet để bạn có thể Tham Khảo. Bạn có thể đến Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường tại quận/huyện nơi mà bạn có đất để hỏi chính xác về thông tin quy hoạch. Dựa trên thông tin vị trí mà bạn cung cấp, cơ quan chức năng sẽ tra cứu bản đồ quy hoạch và hướng dẫn cho bạn biết mảnh vị trí đó có nằm trong khu quy hoạch nào hay không.

Quy hoạch sử dụng đất Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Quy hoạch sử dụng đất Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai