Hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà: Cẩm nang đầy đủ

thumb

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà? Bạn không biết nên bắt đầu từ đâu? Đừng lo, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để thực hiện quy trình công chứng một cách đơn giản và hiệu quả.

Công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu?

Theo quy định của Điều 42 Luật Công chứng 2014, công chứng viên chỉ được công chứng hợp đồng thuê nhà tại phòng công chứng có trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, khi thuê và cho thuê nhà, hai bên phải đến phòng công chứng trong khu vực có nhà của bạn.

Hồ sơ công chứng hợp đồng thuê nhà

Theo Luật Công chứng 2014, khi công chứng hợp đồng thuê nhà, hai bên phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Bên cho thuê nhà: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu), giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân), hợp đồng thuê nhà đã soạn sẵn (nếu không thì văn phòng công chứng sẽ soạn thảo) và hợp đồng ủy quyền (nếu có).
  • Bên thuê nhà: Bản sao giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu).

Lưu ý: Ngoài các giấy tờ trên, cả hai bên cần có phiếu yêu cầu công chứng, gồm thông tin về người yêu cầu (họ tên, địa chỉ), nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm; tên tổ chức hành nghề công chứng, người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng và thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hai bên cần mang đầy đủ giấy tờ đến văn phòng công chứng có thẩm quyền. Công chứng viên sẽ kiểm tra hồ sơ và:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng pháp luật, công chứng viên sẽ thụ lý và ghi vào sổ công chứng.
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, công chứng viên sẽ yêu cầu bổ sung theo quy định.

Công chứng viên sẽ giải thích cho bạn hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của bạn, cũng như ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng.

Bước 2: Thực hiện công chứng

  • Công chứng viên sẽ soạn thảo hợp đồng (nếu yêu cầu) hoặc kiểm tra nếu các bên đã soạn sẵn.
  • Bạn cần đọc lại toàn bộ hợp đồng để kiểm tra và xác nhận.
  • Bạn sẽ ký vào từng trang của hợp đồng trước mặt công chứng viên.
  • Công chứng viên yêu cầu các bên xuất trình bản chính các giấy tờ trong hồ sơ để đối chiếu.
  • Công chứng viên sẽ ghi lời chứng, ký và đóng dấu.

Công chứng hợp đồng thuê nhà mất bao nhiêu tiền?

Theo Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí công chứng hợp đồng thuê nhà được tính dựa trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng. Mức thu phí cụ thể như sau:

TT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu (đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu đồng 40 nghìn
2 Từ 50 triệu đến 100 triệu đồng 80 nghìn
3 Từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng
4 Từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng 800 nghìn đồng + 0,06% của phần vượt quá 1 tỷ đồng
5 Từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng 2 triệu đồng + 0,05% của phần vượt quá 3 tỷ đồng
6 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 3 triệu đồng + 0,04% của phần vượt quá 5 tỷ đồng
7 Trên 10 tỷ đồng 5 triệu đồng + 0,03% của phần vượt quá 10 tỷ đồng (tối đa 8 triệu đồng/trường hợp)

Đây là hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà. Nếu bạn cần giải đáp thêm, vui lòng liên hệ 1900.6192.