Nguyên tắc căn bản giải đoán một lá số Tử Vi

thumb

Bài viết này sẽ trình bày cách giải đoán một lá số Tử Vi một cách đầy đủ và chi tiết, dựa trên nguyên tắc căn bản của Tử Vi.

Sau khi bạn đã lấy được lá số, để có một phần giải đoán chính xác và đáng tin cậy, ta cần lưu ý những điều sau:

1. Tương quan giữa hành của bản Mệnh và hành của Cục

Cục là cách cục, là cuộc sống mà ta đang sống. Tương quan giữa hành của bản Mệnh và hành của Cục giúp ta hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và vận mệnh của mỗi người.

 • Hành Cục sinh Mệnh: Người được ưu đãi, may mắn và thuận lợi trong cuộc sống.

 • Mệnh Cục tương hòa: Người hòa mình với hoàn cảnh, đời sống bên ngoài.

 • Mệnh sinh Cục: Người sinh cho môi sinh vất vả, nhưng mang lại lợi ích cho thiên hạ.

 • Mệnh khắc Cục: Người gặp nhiều trở ngại và khó khăn, nhưng thành công bằng nghị lực.

 • Cục khắc Mệnh: Người không hài lòng với môi sinh của mình, cần trải qua khó khăn để đạt được thành công.

2. Tương quan giữa Can và Chi của năm sinh

Can là Thiên Can, Chi là Địa Chi. Tương quan giữa Can và Chi giúp ta hiểu sâu hơn về tình hình vận mệnh và sự phù hợp của người trong cuộc sống.

 • Can Chi Tương Hòa: Người có căn bản vững chãi và có khả năng đạt được thành công.

 • Chi sinh Can: Người chưa đạt được thành công thực lực, nhưng may mắn và có nhiều cơ hội.

 • Can sinh Chi: Người có khả năng và gặp may mắn để dễ dàng đạt được thành công.

 • Can khắc Chi: Người gặp nhiều khó khăn và thách thức trong công việc và cuộc sống.

 • Chi khắc Can: Người có thành công nhưng đầy khó khăn và cản trở.

3. Đem hành của bản mệnh so sánh với hành của 12 cung số

Để biết sự khác biệt giữa mình và những người liên quan, ta phải so sánh hành của bản mệnh với hành của các cung số. Xem xem có sự hợp lý và hỗ trợ hay không.

 • Hành tương hòa hoặc tương sinh: Được sự phù trợ và thuận lợi, gặp may mắn trong cuộc sống.

 • Hành sinh: Phù hợp với hoàn cảnh và đời sống bên ngoài.

 • Mệnh tương hòa hoặc sinh: Đồng hành và hòa mình với môi sinh, đời sống xung quanh.

 • Mệnh khắc: Gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong cuộc sống.

 • Khắc mệnh: Môi sinh không hợp với mình, nhưng có thể đạt được thành công qua nghị lực và nỗ lực.

4. Đặc tính ngũ hành và vị trí miếu, hãm của các sao

Để xếp hạng cách cục được hướng cho mỗi người, ta phải hiểu rõ tính chất của mỗi sao và xem xét cách chúng di chuyển. Phải biết xem chúng có phá lẫn nhau không. Các sao có tính chất tốt sẽ giúp một người sống thoải mái và thành công, ngược lại, các sao có tính chất xấu có thể gây rối và khó khăn.

5. Vị trí các sao với 12 cung

Sau khi xem đến vị trí và tính chất của các sao, ta phải kiểm tra xem chúng có đúng với các cung số hay không, có phù hợp không.

6. Xem cung nhị hợp

Có 6 cung nhị hợp bao gồm Tý – Sửu, Dần – Hợi, Mão – Tuất, Thìn – Dậu, Ngọ – Mùi, Tỵ – Thân. Ta phải xem xét cung nào sinh xuất và cung nào sinh nhập cho cung nào.

7. Cách cuộc tốt xấu của các cung liên hệ

Cần chú ý xem có bị Tuần Triệt xâm phạm không và Tật Ách có được Tuần, Triệt hay các sao cứu giải không.

8. Xem cung xung chiếu

Xem xung chiếu giữa can và chi của năm sinh và xem xung khác với tuổi của mình.

9. Cách xem hạn

Cần lưu ý căn cứ vào các sao trong hạn, lấy các tính chất của các sao để đoán tiểu hạn.

10. Xem cung tiểu hạn

Cần chú ý tính chất các sao trong cung tiểu hạn và xung khắc với các sao của hạn.