Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

thumb

Được chính phủ phê duyệt, bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu mô tả vị trí và các khu vực quy hoạch. Đây là phương án quy hoạch đặc biệt quan trọng cho thành phố, với mục tiêu phát triển trung tâm kinh tế – thương mại – du lịch và là trọng tâm giao lưu quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bản đồ quy hoạch Vũng Tàu có tỷ lệ 1:25000, với thông tin quy hoạch chi tiết như: địa danh phường, ranh giới hành chính, địa hình từng khu vực, các loại đất, hiện trạng đất đai và tình hình quy hoạch hiện tại. Thông qua bản đồ này, người xem có thể xác định kế hoạch sử dụng đất và các chính sách mở rộng đô thị của Nhà nước trong thời gian tới tại thành phố Vũng Tàu.

Quy hoạch chi tiết gồm 17 xã, phường:

 • Bản đồ quy hoạch Phường 1
 • Bản đồ quy hoạch Phường Thắng Tam
 • Bản đồ quy hoạch Phường 2
 • Bản đồ quy hoạch Phường 3
 • Bản đồ quy hoạch Phường 4
 • Bản đồ quy hoạch Phường 5
 • Bản đồ quy hoạch Phường Thắng Nhì
 • Bản đồ quy hoạch Phường 7
 • Bản đồ quy hoạch Phường Nguyễn An Ninh
 • Bản đồ quy hoạch Phường 8
 • Bản đồ quy hoạch Phường 9
 • Bản đồ quy hoạch Phường Thắng Nhất
 • Bản đồ quy hoạch Phường Rạch Dừa
 • Bản đồ quy hoạch Phường 10
 • Bản đồ quy hoạch Phường 11
 • Bản đồ quy hoạch Phường 12
 • Bản đồ quy hoạch Xã Long Sơn

Chú ý: Nội dung của bản quy hoạch được Dandautu tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai trên Internet để bạn có thể tham khảo. Để biết thông tin quy hoạch chính xác, vui lòng đến Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường tại quận/huyện nơi mà bạn có đất để được hướng dẫn cụ thể.